ÜRETIM PROSEDÜRÜ


Çeviri sektöründe elde ettiğimiz 25 yıllık deneyim, bizlere her üretim sektöründe olduğu gibi çeviri üretiminde de standart işlem basamaklarının titizlikle takip edilmesi gerektiğini öğretmiştir. Bu nedenle, kurumsal bir yapılanma içine giren Referans Çeviri Hizmetleri personel ve teknoloji yatırımından kaçınmadan özel prosedürler geliştirmiştir.

A’dan Z’ye kendi ofislerinde yerleşik uzmanlar tarafından yürütülen bu prosedürler, aslında bir dokümanın bir dilden bir dile yolculuğunu tarif etmektedir. Aşağıda görülen işlem basamakları, müşterimizin tercihine göre uygulanmaktadır. Özellikle tanıtım içerikli dokümanların üretiminde hiçbir basamağın ihmal edilmemesi gerekmektedir.Bir çeviri projesinde takip edilmesi gereken işlem basamakları şöyledir: 

  1. Ürünlerin İncelenmesi: Dokümanlara konu olan ürünlerin tanınması büyük bir önem taşır. Projede görev alacak ekibin yöneticisinden mizanpaj tasarımcısına kadar tümü ne tür ürünler ile ilgili çalıştıklarının bilincinde olarak projeye katılmalıdır. Bu inceleme sonrasında Proje Yöneticisi ekibini bir araya toplayarak onlara bir seminer verir.
  2. Terimce Çalışması: Proje kapsamında ele alınan çalışmalar için öncelikle bir terim listesi hazırlanır. Terimce, projede yer alacak tüm çevirmenlerin o proje için kullanması gereken terimleri içerir. Özellikle birden fazla çevirmenin görev alacağı hacimli veya uzun süreli proje çalışmalarında terimce hazırlanması tutarsızlık ve farklı yorumları bertaraf edici özelliği ile önem kazanmaktadır. Hazırlanan terimce müşterinin uzmanlarınca onaylanır. Zaman zaman müşteriler önceden hazırladıkları bir terimceyi sunarlar. Bu durumda çeviri ekibi bu terimceye uygun davranır.
  3. Çeviri Çalışması: Çeviri çalışması üretim prosedürünün temel basamağıdır. Onaylanan terimce uyarınca, konusunda uzman çevirmenler tarafından çeviri çalışması yapılır ve diğer basamağa geçmeden önce gözden geçirilir.
  4. Kontrol/Düzelti Çalışması: Nitelikli bir çeviri işi elde etmek için çeviri aşamasından sonra mutlaka kontrol ve düzelti çalışması yapılmalıdır. Referans Çeviri Hizmetleri bu aşamada uluslar arası kabul görmüş standartlar kullanır. DIN 2345 ve SAE J2450 bu standart uygulamalardandır. Kontrol ve düzelti çalışması ikinci bir uzman düzeltmen tarafından gerçekleştirilmektedir.
  5. Grafik – Mizanpaj Çalışması: Müşterinin talebi doğrultusunda broşür, katalog, vb, çevirisi yapıldıktan sonra basılarak çoğaltılacak metinler Masaüstü Yayıncılık işlemlerine tabi tutulur. Metinler dâhilinde yer alan resim, çizim, işaret vb. taranır veya üretilir, yerlerine yerleştirilir, BİRE BİR sayfa düzeni uygulanır.
  6. Editörlük Çalışması: Editörlük aşaması, özellikle reklâm materyalleri için oldukça önemli bir işlev görmektedir. Metin yazarlığı özelliklerine sahip uzman bir çevirmenin görev aldığı bu aşamada yapılan çevirinin amaca ve hedef kitleye en iyi şekilde hitap etmesi temel amaçtır.
  7. Kalite Güvence Kontrolü: Grafik tasarımı tamamlanan dokümanların bir kez daha kontrol edilmesi gereklidir. Bu çalışmada gerek hedef metnin doğru yerleştirilip yerleştirilmediği ve eksikliklerin bulunup bulunmadığı, gerekse yerleştirilen ifadelerin bulunduğu alana ve oradaki amacına uygun olup olmadığı kontrol edilir.
  8. Onay: Çalışması tamamlanan dokümanlar müşteriye onay için sunulur. Müşteri tarafından onaylanan dokümanlar için fatura düzenleme zamanı gelmiş demektir.
  9. Proje Bitim Onayı: Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra Proje Yöneticisi Proje Bitim Onayı verir. Bu onay ile metinler ilgili İşletme Departmanı’na teslim edilir.

Üretim Prosedürü

Referans Translation and Localization Centre hosts specialized translation professionals, project managers and DTP technicians who handle international documentation projects in more than 200 subjects of expertise for timely delivery in due accordance with EN ISO 17100:2015.


Subscribe to our newsletter, to follow us.

Contact us