cid-ekip.jpg

ÇİD yeni yönetim kurulu

Çeviri İşletmeleri Derneği, Türkiye’deki çeviri işletmeleri ve bu işletmelerin çeviri, yerelleştirme, dokümantason, yayıncılık gibi geniş skaladaki faaliyetlerini ön plana çıkararak; Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyada onları yetkin ve saygın addedilen kurumlar durmuna getirme amacındadır.

Yeni dönemde aktif çalışmalarımız neticesinde bu hedefleri birer birer tutturma ve uzun vadede Türkiye'yi dünyada bir çeviri ve yerelleştirme üssü konumuna getirme gayesindeyiz.

Referans Translation and Localization Centre hosts specialized translation professionals, project managers and DTP technicians who handle international documentation projects in more than 200 subjects of expertise for timely delivery in due accordance with EN ISO 17100:2015.


Subscribe to our newsletter, to follow us.

Contact us