urdun.jpg

Ürdün ofisimiz hizmete girmiştir

Ürdün'de hizmete aldığımız Çeviri Atölyesi özellikle Arapça çevirilerde iş çevrelerine rahat bir soluk aldırdı. EN 15038 uyarınca ileri teknoloji sistemleri eşliğinde çalışan Referans Ürdün Atölyesi'nde halen 3 profesyonel çevirmen bulunuyor.

Referans Translation and Localization Centre hosts specialized translation professionals, project managers and DTP technicians who handle international documentation projects in more than 200 subjects of expertise for timely delivery in due accordance with EN ISO 17100:2015.


Subscribe to our newsletter, to follow us.

Contact us