urdun.jpg

Ürdün ofisimiz hizmete girmiştir

Ürdün'de hizmete aldığımız Çeviri Atölyesi özellikle Arapça çevirilerde iş çevrelerine rahat bir soluk aldırdı. EN 15038 uyarınca ileri teknoloji sistemleri eşliğinde çalışan Referans Ürdün Atölyesi'nde halen 3 profesyonel çevirmen bulunuyor.

Referans Translation and Localization Center hosts 28 specialized translation professionals and serves international documentation projects of various volumes in more than 200 subjects of expertise for timely delivery in due accordanca with EN 15038 translation services standards.


Subscribe to our newsletter, to follow us.

Contact us