milliyet-gazetesi.jpg

Milliyet gazetesindeki röportajımız

Çeviri Alanında Kobilerin En Büyük Tercihi Referans

Bir ülkede ekonominin başarıyla yürümesinin en önemli koşulunun reel ekonomi katmanını oluşturan KOBİ'lerin dünya pazarlarında ürün ve hizmetlerine pazar bulması olduğu yönündedir. Ülkemiz bu noktada birçok ülke ile iletişimde kalma ihtiyacı hissetmekte ve bu ihtiyacı da çeviri sektörü karşılamaktadır.

"Sunduğumuz hizmetlerin, daima dünya kalitesi üzerinde" diyen Referans Çeviri Genel Müdürü Rafet Saltık ile çalışmalarını ve sektörü konuştuk.


Referans Çeviri'yi tanıyabilir miyiz? 

Grubumuz kurumsal çeviri hizmetleri faaliyetlerine 1998 yılında başladı. O zamanlar temel faaliyet alanımız ithalatçı kuruluşların ihtiyaç duyduğu dökümantasyon çalışmalarıydı. Gerek, yürütülen ticari müzakerelerin ortaya çıkardığı resmi belgelerin çevirileri gerekse anlaşma sonrasında yapılacak pazarlama ve satış faaliyetlerini desteklemek üzere üretilen ürün katalogları ve kullanım kılavuzlarının çevirileri alan bilgisi ve hassasiyet gerektiriyordu. Zaman içinde Türk firmaları yabancı pazarlara yönelmeye başladı. Bu paralelde Türkçeden çeşitli dillere çeviri gereksinimi yükselmeye başladı. Biz de bu talepleri karşılamak amacıyla özel ekipler oluşturmaya başladık.

Yıllarca yabancı firmalara onların Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek amacıyla kataloglar ve kullanım kılavuzları üretmiş bir çeviri ve dökümantasyon ajansı olarak, 2007 yılında Referans Çeviri Hizmetleri'ni kurmaya karar verdik. Temel amacımız Türkiye'deki KOBİ'lerin yabancı pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla onlara yabancı dillerde dökümantasyon desteği sunmak oldu. Referans Çeviri, Türkiye'de üretilen yerli üretim makinaların kullanım kılavuzlarının hazırlanması ve bunların çeşitli dillere çevirisi konusunda hizmet vermeye başladık.