DEŞIFRE


Deşifre hizmeti, CD / DVD ya da kaset ortamında kaydedilmiş filmler, videolar, radyo / TV programları, bilimsel konferanslar, sözlü anketler, polis ya da mahkeme sorguları gibi ses kayıtlarının çözümleme ve çevirilerinin yapılmasıdır. Referans Çeviri Hizmetleri deşifre hizmeti gereksinmenizi en kaliteli şekilde ve en kısa zamanda karşılar.
Deşifre

Referans Translation and Localization Centre hosts specialized translation professionals, project managers and DTP technicians who handle international documentation projects in more than 200 subjects of expertise for timely delivery in due accordance with EN ISO 17100:2015.


Subscribe to our newsletter, to follow us.

Contact us