İÇERIK GELIŞTIRME


Teknik yayınlar, teknik bir ürün, süreç veya sistemin özelliklerini anlatan çevrim içi veya çevrim dışı malzemeler olarak tanımlanabilir. Teknik yayınların en önemli özelliği kullanıcıya teknik bilgiler vermesidir. Yardım dosyaları, referans kılavuzları, çalıştırma, kullanım veya bakım kılavuzları, kullanım talimatları firmalar tarafından sık sık gerek duyulan teknik yayınlar arasında sayılabilir.

Referans Çeviri Hizmetleri uzmanı bir projeye başladığında, öncelikle söz konusu dokümanın hedef kitlesini belirler. Bu süreçte, hedef kitleyi oluşturan bireylerin eğitim düzeyleri, teknik tabanlarının olup olmadığı araştırılır. Örneğin bir VCR kılavuzunda, bir televizyon yayınını kaydetmek için zaman ayarını yapmak isteyen ve teknik altyapısı hiç olmayan bir bireye hitap etmek ile cihazın bakımını ve tamirini yapacak bir teknisyene hitap etmek birbirinden farklı şeylerdir.

Doküman, yazımının tamamlanmasından sonra bir kez daha "konu uzmanı" tarafından kontrol edilir.

Son olarak, hazırlanan ve onaylanan doküman müşterimizin pazar gereksinimlerine göre istendiği biçimde (kitapçık/CD/web) ve istenen dillerde üretilir.

İçerik Geliştirme

Referans Translation and Localization Centre hosts specialized translation professionals, project managers and DTP technicians who handle international documentation projects in more than 200 subjects of expertise for timely delivery in due accordance with EN ISO 17100:2015.


Subscribe to our newsletter, to follow us.

Contact us