TAAHHÜDÜMÜZ


Referans Çeviri'nin
Taahhüdüdür!

Referans Çeviri tarafından herhangi bir zamanda
herhangi bir kişi ve kuruluşa teslim edilen bir iş
Referans Çeviri Kalite Kriterlerine
tam olarak uygun olacaktır.
Değilse, müşterimizin tercihine göre gereken düzeltici faaliyeti hemen devreye koyarız veya
çalışmanın düzeltilemeyeceğinin tespit edilmesi halinde
varsa alınmış ücreti geri öderiz.
Düzeltici faaliyet uygulanan bir iş ile ilgili önleyici tedbirler geliştiririz.


Saygılarımızla
Taahhüdümüz

Referans Translation and Localization Center hosts 28 specialized translation professionals and serves international documentation projects of various volumes in more than 200 subjects of expertise for timely delivery in due accordanca with EN 15038 translation services standards.


Subscribe to our newsletter, to follow us.

Contact us