TAAHHÜDÜMÜZ


Referans Çeviri'nin
Taahhüdüdür!

Referans Çeviri tarafından herhangi bir zamanda
herhangi bir kişi ve kuruluşa teslim edilen bir iş
Referans Çeviri Kalite Kriterlerine
tam olarak uygun olacaktır.
Değilse, müşterimizin tercihine göre gereken düzeltici faaliyeti hemen devreye koyarız veya
çalışmanın düzeltilemeyeceğinin tespit edilmesi halinde
varsa alınmış ücreti geri öderiz.
Düzeltici faaliyet uygulanan bir iş ile ilgili önleyici tedbirler geliştiririz.


Saygılarımızla
Taahhüdümüz

Referans Translation and Localization Centre hosts specialized translation professionals, project managers and DTP technicians who handle international documentation projects in more than 200 subjects of expertise for timely delivery in due accordance with EN ISO 17100:2015.


Subscribe to our newsletter, to follow us.

Contact us