ÜYELIKLERIMIZ


Referans Çeviri Hizmetleri, Yazılım ve Yayıncılık Ltd. olarak tüm dünyadan, çok farklı alanlarda faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet vermekteyiz. İşte bu yüzden, sosyal ve ekonomik yaşamin en önemli unsurlarından birinin de sivil örgütlenme olduğuna inanırız. Bu sayede yaşamın dinamiklerini daha iyi tanir ve kendimizi olabilecek gereksinimlere hazırlarız.

Şirketimiz, işte bu amaç doğrultusunda aşağıdaki ulusal ve uluslararası saygın cemiyetlerin üyesi olmuştur.

Logo Detay
TÜRK-İNGİLİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Kurulduğu günden beri uluslar arası pazarlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurumlara hizmet vermeyi sürdüren şirketimiz 2009 yılının Ağustos ayında Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olmuştur.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ

Şirketimiz, çalışkan ve dinamik kadrosu ile giriştiği çeşitli araştırma ve geliştirme projeleri kapsamında ülkemizin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birliği’ne 2008 yılında üye olmuştur.

İSTANBUL SANAYİ ODASI

Çeşitli katma değerli yazılım projeleri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdüren şirketimiz 2008 yılında 32998 tescil numarası ile İstanbul Sanayi Odasının üyesi olmuştur.

  TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ

Şirketimizin yayıncılık faaliyetleri doğrultusunda 549 tescil numarası ile 2008 yılında şirketimiz Türkiye Yayıncılar Birliği’nin üyesi olmuştur.

  İSTANBUL TİCARET ODASI

Şirketimiz 2007 yılının Nisan ayında kurulmuş ve aynı tarihte 618189 tescil numarası ile İstanbul Ticaret Odasının üyesi olmuştur.


ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ

Referans Çeviri, Çeviri İşletmeleri Derneği üyesidir.

Üyeliklerimiz

Referans Translation and Localization Center hosts 28 specialized translation professionals and serves international documentation projects of various volumes in more than 200 subjects of expertise for timely delivery in due accordanca with EN 15038 translation services standards.


Subscribe to our newsletter, to follow us.

Contact us