YERELLEŞTIRME


Yerelleştirme (Lokalizasyon), bir metni başka bir dile çevirirken tercümenin yanında dilin, deyim gibi kendine has özelliklerine ve dilin kullanıldığı ülkenin / ülkelerin kültürel özelliklerine göre uyarlanmasıdır.

Referans Çeviri ile yerelleştirme, temel olarak şu basamakları içerir: 
  •     Hedef pazar yerel, linguistik ve çevresel gereklilikler açısından incelenir;
  •     Ürün tahlil edilerek, adaptasyona girmesi gereken kısımlar belirlenir;
  •     Metin ile diğer, linguistik veya kültürel açıdan hassas olabilecek malzeme ayrılır;
  •     Metin çevrilir, gereken kısımlar üzerinde uygun değişiklikler yapılır;
  •     Ana ürün yeni yabancı pazarın içeriğini kabul edecek biçimde yeniden düzenlenir;
  •     Yeni yabancı pazar sürümleri, yerel ürünün performans standartlarını karşılayıp karşılamadığı konusunda test edilir.
Web Sitesi Yerelleştirmesi 

Bir web sitesi bir dile çevrilirken site yerelleştirilerek, dilin kullanıldığı ülkelerde ürün ve hizmetlerin değişik kültürlere hitap etmesi, satışların maksimum düzeye çıkması sağlanır. Bunun karşıtı olarak Referans Çeviri küreselleştirme hizmeti de vermektedir. Böylece kültürel engeller aşılarak daha geniş kitlelere daha kolay ulaşılır.

Referans Çeviri Hizmetleri'nde web sitesi yerelleştirmesi, sitenizin içerik yönetim sistemi ile entegre bir şekilde, hedef kitlenin özellikleri de dikkate alınarak yapılır.

Yazılım Yerelleştirmesi 

Referans Çeviri Üretim Departmanı, hedef ülkelerde yaşayan dil uzmanları, deneyimli mütercim ve tercümanlar, mizampaj ve tasarım teknisyenleri ile proje müdürlerinden oluşur. Tüm bu kadro, yazılım ürününüzün yerelleştirmesi konusunda size hizmet etmeye hazırdır. Her bir yazılım ürünü için değişik dillerde değişik sürümleri pazara sunmak gerekebilir.

Yerelleştirme