KALITE KRITERLERIMIZ


Referans Çeviri Hizmetleri, sektörde yıllar içinde kazandığı uzmanlık ve elde ettiği deneyim sonucu özel kalite standartları geliştirmiştir. Tüm personelin bu kalite standartları doğrultusunda düzenli olarak eğitimini de sağlayan Referans Çeviri Hizmetleri bu sayede dünyanın sanayi devlerine başarıyla hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Özellikle yerelleştirme çalışmalarında izlediği titiz kalite süreçleri sayesinde başarı düzeyini daima en üst düzeyde tutan Referans Çevri Hizmetleri, kendi geliştirdiği kalite yöntemlerini uluslar arası kalite standartlarıyla desteklemektedir. Referans Çevirinin kalite anlayışı uzun yıllara, DIN 2345 ve SAE J2450 kalite standartları gibi diğer sanayi standartlarına dayanır.

Bu nedenle Referans Çeviri, son derece hassas ve hataya açık bir işi yürüttüğünün bilinci içinde, sektördeki en ayrıntılı kalite prosedürlerini geliştirmiştir. Özel olarak geliştirilen süreçler müşteriyle yapılan anlaşmanın temel noktalarından, çeviri hizmetlerinde kaliteyi üretmenin hangi yollarla mümkün olduğuna ve üretim sürecine katılacak uzmanların niteliklerine kadar ayrıntıları kapsar ve hedef çıktı olarak aşağıdaki kriterleri alır:

  • Doğruluk: Çevirisi yapılan metinler, metnin işlevselliği de dikkate alındığında içerik ve terminoloji olarak doğrudur;
  • Tamlık: Kaynak metin tam olarak hedef metne çevrilmiştir; atlama, vb. eksikler yoktur;
  • Tutarlılık: Hedef metin baştan sona gerek anlatım ve gerekse terim açısından tutarlıdır;
  • Akıcılık: Hedef metnin dili akıcıdır, rahatlıkla anlaşılır bir üslup kullanılır;
  • İmla ve Yazım: Hedef metinde imla ve/veya yazım hataları yoktur;
  • Zamanında Teslim: Çeviri çalışması için müşteri ile başlangıçta bir teslim süresi üzerinde anlaşma yapılır ve çeviri metni, tam olarak yapılan anlaşmada belirtilen saatte teslim edilir.

Referans Çeviri Hizmetleri tarafından teslim edilen çevirileri her zaman için bu kriterler ışığında değerlendiriniz. Taahhüt ettiğimiz ve ölçülmesi son derece basit olan bu kriterler, doküman üretiminde kaliteyi oluşturan basit ancak vazgeçilmez unsurlardır.

Kalite Kriterlerimiz