TAAHHÜDÜMÜZ


Referans Çeviri'nin
Taahhüdüdür!

Referans Çeviri tarafından herhangi bir zamanda
herhangi bir kişi ve kuruluşa teslim edilen bir iş
Referans Çeviri Kalite Kriterlerine
tam olarak uygun olacaktır.
Değilse, müşterimizin tercihine göre gereken düzeltici faaliyeti hemen devreye koyarız veya
çalışmanın düzeltilemeyeceğinin tespit edilmesi halinde
varsa alınmış ücreti geri öderiz.
Düzeltici faaliyet uygulanan bir iş ile ilgili önleyici tedbirler geliştiririz.


Saygılarımızla
Taahhüdümüz