AKÇE SISTEMI


AKÇE SİSTEMİ NEDİR? 

AKÇE Sistemi KOBİ’ler için fırsat sunuyor

AKÇE Sistemi, çeviri sektöründe elde edilen 30 yıllık bir deneyimin ürünü olan Referans Çeviri Hizmetleri Limited Şirketinin Türkiye’deki KOBİ’ler için hazırlamış olduğu bir hizmet sistemidir. AKÇE Sistemi tamamen üretimi ve ticareti desteklemek ve ticaretin beklenen başarısına katkı sağlamak isteyen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin hedeflerini desteklemek amacıyla hizmete alınmış bir sistemdir.

Referans Çeviri Hizmetleri, yıllardır RENAULT, SONY, EPSON, SAMSUNG, HP gibi dünyanın dev sanayi ve ticaret firmalarına sunduğu bir hizmeti şimdi Türkiye’ye sunmaktadır. AKÇE Sistemi sisteminde, çeviri hizmetleri bütçeleri zorlayan hizmetler olmaktan çıkmakta, her gün şirketinize kazandıran bir unsur haline dönüşmektedir.

Bilindiği üzere dünya pazarlarında her zaman geçerli üç kavram vardır: 
 • Yüksek ürün/hizmet kalitesi
 • Uygun fiyat,
 • Zamanında teslim

Üretilen ürün ve hizmetler ne denli kaliteli olursa olsun, ve ne denli uygun fiyatla sunulursa sunulsun, beraberinde bunları destekleyici literatür yoksa başarı sağlayamamaktadır. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde üretici firmalara çeşitli doküman teknolojilerinden yararlanılarak içerik yönetimini içine alan çözümler sunulmaktadır. İşte, AKÇE Sistemi bu türden içerik yönetimini de kapsayan bir doküman destekleme sistemidir.

AKÇE SİSTEMİ KAZANDIRIR 

AKÇE Sistemi bir Tasarruf Sistemidir

Küçük bir tasarruf hesabını düşünün… Zaman zaman küçük tutarlarda paralar yatırdığınız bir bankada bir tasarruf hesabı. Bu tasarruf hesabı size her dönem bir getiri sağlar değil mi? Dünyada, para ve diğer değişim enstrümanları için kullanılan bu tür sistemler, sağladığınız küçük yatırımların birleşerek köklü yatırımlara dönüşmesi ve bu yatırımların size gelir getirmesi sayesinde gerçekleşir. Burada temel unsur, yatırdığınız enstrümanın sağladığı faydanın birikmesi ve size aynı biçimde kazandırmasıdır.

İşte, Referans Çeviri de adeta bir doküman bankası gibi çalışarak sizin dokümanlarınızı biriktiriyor. Bunları yine sizin dokümanlarınızın geliştirilmesinde yeniden kullanıyor. Böylece, bazı çevirilerin yeniden yeniden yapılmasına gerek kalmıyor. Örneğin, bir ürün kataloğunun tercüme edilmesi durumunda asıl metni ve bu tercümeyi veritabanlarına kaydediyor. Daha sonra, ürün kataloğunuzun bir ikinci sürümünü üretmek istediğinizde bunları kullanıyor. Zaten, aynı ürünleri konu eden kataloglarda benzer metinler fazla olmaktadır. Yine, ileride firma bu ürünlere web sitesinde yer vermek istediğinde, aynı metinler bu kez web için kullanılmaktadır.

AKÇE Sisteminde çok önemli boyutlarda para ve zaman tasarrufu sağlandığı için, farklı farklı reklam ve tanıtım malzemeleri geliştirmek firmanın bütçesini zorlamamaktadır. Bu yöntem sayesinde ileri ülkelerde bulunan KOBİ'ler müşterilerine oldukça zengin görsel materyaller sunabilmektedirler.

AKÇE SİSTEMİ İLE DÖKÜMAN GELİŞTİRME 

Doküman Geliştirme ve Çeviri Neden Önemli?

Bilindiği üzere, dünyada çeviri hizmetleri “Doküman Geliştirme” çalışmalarının bir parçası olarak uygulanır. Küresel pazarlarda etkin olmanın en önde gelen koşulu sağlıklı bir doküman yönetimine sahip olmaktır. Bu nedenle, uluslararası pazarları hedef alan kurum ve kuruluşlar faaliyet ve ürünlerini ayrıntılı biçimde açıklayan dokümanlar üreterek hitap ettiği kitleleri doğru bilgilendirmeyi amaç edinirler. Ancak, bu da doküman geliştirme çalışmalarına ciddi bir bütçenin ayrılmasını gerektirmekte, kendisine yeni pazarlar arayışı içinde olan küçük ve orta ölçekli firmalar önünde zorlayıcı bir engel oluşturmaktadır.

Pazar araştırma ve geliştirmede ne tür dokümanlar ele alınır?


 •     Web siteleri
 •     Kataloglar
 •     Broşürler
 •     Bültenler
 •     Ürün özelliklerini açıklayan belgeler
 •     Kullanma kılavuzları
 •     Bakım ve onarım kılavuzları
 •     Yardım kılavuzları
 •     Rakip ürün araştırmaları
 •     Pazar ve hedef kitle araştırmaları
 •     Üretim prosedürleri
 •     Otomasyon yazılımları

Bu belgelerin türlerine daha birçok örnek vermek mümkündür. Zaman zaman firmaların bunların tümü üzerinde çalışmalar yürüttüğü, zaman zaman da bazılarından feragat ettikleri görülmektedir. Feragat edilen belgeler için genellikle bir iki neden belirlenmiştir. Doküman araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

• pahalı bir yatırımdır, bu nedenle en az dokümanla idare etme yöntemi seçilir;
• zaman alıcıdır, ya daha az doküman geliştirme veya birden fazla tedarikçi görevlendirme yöntemi seçilir;
• belgeler arasında tutarsızlıklar görülmektedir, bu durumda belgeler birbirini desteklememekte, birbirinden kopuk çalışmalar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da hedefi zorlamakta ve yatırım maliyetlerini arttırmaktadır;

Teknoloji Kullanımı Verimlilik ve Tasarruf Getiriyor

Her konuda olduğu gibi doküman sektöründe de teknoloji çok önemli kazanımlar sağlamaktadır. AKÇE Sistemi, doküman geliştirme çalışmalarında teknolojiyi insanın yanına alan bir sistemdir ve insan emeği olan bir çalışmayı daha verimli ve daha hızlı olarak işletmelerin emrine sunar.

Akçe Sistemi