DEĞERLERIMIZ


KALİTELİ HİZMET:  Kalite, kişisel ve kurumsal gelişimimiz için yaşamımızın vazgeçilmez bir unsuru ve şirket kültürümüzün en önemli değeridir. Kalitemiz hakkındaki ölçütü müşterilerimiz saptamaktadır. Hizmette kalite anlayışımızın bir parçasını “%100 doğru” ve “zamanında teslimat” oluşturur. İşlerimizi ilk seferde doğru yaparız. Bu vazgeçilmez anlayışı tamamlayan ikinci parça da satış sonrası anlayışımızdır. “Tamamlayıcı Müşteri Hizmetleri” ile ilişkilerimizi satış sonrasında da sürdürür, müşterilerimizin karlılığını temel hedef olarak görürüz.

HIZ:  Referans Çeviri, doküman hizmetlerinde hızın ne denli önemli bir unsur olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Referans Çeviri, müşteri taleplerinin belirlenen kalite değerlerinden taviz vermeden istenen zamanda gerçekleştirilmesi için gereken altyapıya yatırımlarını yapmıştır.

TASARRUF:  Referans Çeviri, en doğru kazancın tasarruf edilen kazanç olduğunun bilincindedir. Bu anlayışla bir taraftan kendi içinde kaynak israfını önleyerek çalışma maliyetlerini makul düzeylerde tutan Referans Çeviri, diğer taraftan sunduğu hizmetlerde müşterilerinin de bütçe tasarrufu sağlayabilmesi için dikkati çeker uygulamaları devreye koymuş bulunmaktadır.

SORUMLULUK:  Kurumsal bir yapıya sahip olan Referans Çeviri ve bir projede görev alan her çalışanı, sunduğumuz hizmetlerle ilgili sorumluluğun projenin teslimatından sonra da devam ettiğinin ve herhangi bir aşamada hala katkıda bulunabileceğinin bilincindedir.

BİLİMSELLİK:  Tüm süreçlerde bilimsel bir yaklaşım tarzı uygulayarak nesnellik ve müşteriye özel tutarlılık temin ederiz. Yapılan çalışmalar, müşterinin müteakip taleplerini destekleyecek en temel unsurlar olarak özel belleklerde saklanır ve müşterilerimizin karlılığı ve verimliliği amacıyla kullanılır.

SIRDAŞLIK:  Müşterilerimizle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi tam bir gizlilik içinde ele alırız. Gerek yerleşik gerekse anlaşmalı, kadromuzda bulunan ve çalıştığımız tüm kişiler Gizlilik ve Sırdaşlık Anlaşması imzalar.

DÜRÜSTLÜK:  Dürüstlüğü, artı bir değer olarak değil en doğal görev olarak kabul ederiz. Müşterilerimizin menfaatlerine zarar verici davranışlardan uzak dururuz. Yukarıda görülen 7 altın kuralı tüm çalışanlarımız bir taahhüt olarak imzalamıştır.

Değerlerimiz