ÜYELIKLERIMIZ


Referans Çeviri Hizmetleri, Yazılım ve Yayıncılık Ltd. olarak tüm dünyadan, çok farklı alanlarda faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet vermekteyiz. İşte bu yüzden, sosyal ve ekonomik yaşamin en önemli unsurlarından birinin de sivil örgütlenme olduğuna inanırız. Bu sayede yaşamın dinamiklerini daha iyi tanir ve kendimizi olabilecek gereksinimlere hazırlarız.

Şirketimiz, işte bu amaç doğrultusunda aşağıdaki ulusal ve uluslararası saygın cemiyetlerin üyesi olmuştur.

Logo Detay
ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ

Referans Çeviri, çeviri mesleğinin etik ilkelerine ve hizmette kalite disiplinine bağlılığı, müşteriye ve rekabet çevresine saygıyı ilke edinen Çeviri İşletmeleri Derneği'nin üyesidir.

EUROPEAN UNION OF ASSOCIATIONS OF TRANSLATION COMPANIES

Şirketimiz aynı zamanda Avrupa Birliği Çeviri İşletmeleri Dernekleri Topluluğu'nun da ağ üyesidir ve bu kurumun uluslararası çatısı altında yer almaktadır.

AVRUPA DİL HİZMETLERİ ENDÜSTRİSİ BİRLİĞİ

Avrupa Dil Hizmetleri Endüstrisi Birliği ELIA, dil hizmetleri sağlayıcısı işletmelerin yararına yılın belirli dönemlerinde çeşitli etkinlikler düzenleyen mesleki bir çatı kurumudur ve Avrupa?da çeviri işletmelerinin üye olduğu en geniş kurum olarak bilinmektedir.

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Referans Çeviri Hizmetleri, Nisan 2018'de Resmi Gazetede yayınlanarak kuruluşu onaylanan Hizmet İhracatçıları Birliği'nin 119 Kurucu Üyesi içinde yer almaktadır.

  TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ

Şirketimizin yayıncılık faaliyetleri doğrultusunda 549 tescil numarası ile 2008 yılında şirketimiz Türkiye Yayıncılar Birliği’nin üyesi olmuştur.

  İSTANBUL TİCARET ODASI

Şirketimiz 2007 yılının Nisan ayında kurulmuş ve aynı tarihte 618189 tescil numarası ile İstanbul Ticaret Odası'nın üyesi olmuştur.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ

Şirketimiz, çalışkan ve dinamik kadrosu ile giriştiği çeşitli araştırma ve geliştirme projeleri kapsamında ülkemizin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birliği’ne 2008 yılında üye olmuştur.

Üyeliklerimiz